En del av Sevrda Svrdsjbygden

Böle

Det äldsta skriftliga dokumentet från Böle är daterat år 1480. Namnet, som i första jordeboken är felskrivet Boleth, är bestämd form av Böle, gård, bostad.

Byn hade 1539 endast en bebyggare And(er)s Dieckn, som ännu icke hade någon häst, under det att Swen i Issellia, ensam skattebonde i grannbyn Isala, hade två hästar.

Böles missionshus stod klart 1889. Det är byggt av virke som brandskadats under den stora skogsbranden som härjade året innan.

Ännu idag hålls några gånger per år möten i det lilla pittoreska bönhuset.

”Böls kyrka” är beläget sju kilometer nordost om Böle. ”Kyrkan” är ett flyttblock hitfraktat av inlandsisen för cirka tiotusen år sedan. Det fridlysta flyttblocket är drygt tolv meter högt, lutande och smalare ner­till vilket får betraktarna att fundera över hur det kan stå upprätt.

P1000386

Böls kyrka

Numera går en skogsväg ända till det stora flyttblocket men det går även att följa en markerad stig genom skogen med start efter vägen till Vintjärn.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn