En del av Sevrda Svrdsjbygden

Boda

Byn har ursprungligen varit ett fäbodställe och därav erhållit sitt namn (jfr Hillersboda).

Bilden nedan visar infarten till Boda från Falun. Till höger går vägen mot Bengtsheden och till vänster ligger Liljansområdet med skola, bandyplan och motionsspår både sommar och vinter.

Väg 850 i Boda, söder vägkorsningen väg 850/väg 881

Boda omnämns i ett fastebrev som Bodum år 1358. Enligt muntlig tradition ska den finske kro­noryttaren Kil ha bosatt sig på gården Finns vid sjön Lil­jans utlopp i Bodaviken, troligtvis under 1500-talets slut.

Boda från sjön Liljan

Boda från sjön Liljan

De tre sönerna Hindrik, Israel och Nils uppförde gårdar och bosatte sig på olika ställen i byn. Efter dem kallades gårdarna Hindriks, Israels och Nils. Alla dessa gårdar fanns efter århundraden ännu kvar tills den nya vägen byggdes i början av 1960-talet. Än i dag finns två av de gamla gårdarna kvar, Israels och Nilsgården.

Boda har, liksom Bengtsheden, olika namn på olika delar av byn. Norr om Liljan heter byn Boda Storsveden och där ligger också Nilsgården. Tillägget Storsveden kommer av att området använts som svedjeland.

Boda Storsveden

Boda Storsveden

Redan på 1600-talet förbjöd emellertid Regeringen allt svedjande inom Bergslagen. Förbudet sammanföll med Falu gruvas storhetstid. Landshövding Lorentz Creutz klagar 1662 över att skogarna blev illa hanterade med ”svedjande och skogselds lössläppande” och påyrkade därför strängare straff för detta. På ting i Svärdsjö 1692 förbjöds vallbarnen ”ung björkskogs kullfällande”. För att uppnå effekt med påbudet bestämdes, att husbonden skulle ansvara för vallhjonens brott mot detta påbud.

I Boda har tidigare funnits en betydande gruvindustri vid Svartviks gruvor. Vid Svartviks gruvområde, som gränsar mot Gårdvikssjön, har gruvdrift förekommit sedan 1300-talet.

Gruvdriften vid Svärdsjögruvan, som är det officiella namnet, upphörde 1972. Fyra år efter att den nya vägen mellan Boda – Blixbo invigdes.  Malmen fraktades på lastbil med släp mellan 1953 och 1972 till Garpenberg för anrikning. Totalt transporterades 820 000 ton och när transporterna var som intensivast mellan 1961 – 1971 omfattade de 64 000 ton per år.

Svärdsjögruvan, Räveln och Boda Storsveden

Svärdsjögruvan, Räveln och Boda Storsveden

På den närmast legendariska Mannes loge kan du dansa och besöka puben sommartid.

I Boda finns förskola och en av bygdens skolor; Liljansskolan. I anslutning till skolan har Liljans sportklubb sin bandyarena med modern högmastbelysning, som mörka vinterkvällar syns vida omkring .

Liljans skolan med bandyplan till vänster.

Liljansskolan med bandyplan till vänster.

Boda Missions­kyrka driver livlig verksamhet, bland annat föredrag, sång och mu­sik, tipspromena­der som­martid och intressanta temadagar kring aktuella samhällsfrågor, förutom de kontinu­erliga gudstjänsterna.

I missionskyrkans närhet ligger bybastun från år 1929, fortfarande i bruk. Och i närheten av bybastun ligger badet vid Räveln.  En sandremsa från Svärdsjöåsen, som sticker upp ur sjön och skapar en långsmal ö. För att komma till Räveln har byborna med ideella krafter byggt en pontonbro. Vill du hjälpa byborna att bygga en ny pontonbro kan du få ditt namn på den nya bron. Det som krävs är att du blir guldsponsor.

Boda missionskyrka ligger  på östra sidan av genomfartsvägen (W850) mellan Falun (E16) – Svärdsjö – Isala – Böle – Vintjärn – Svartnäs – Åmot – Ockelbo –  Hagsta (E4).

IMG0020 Beskuren

Boda Missionskyrka

”Lill Jan III”, en modern fyr  som drivs med solcell och vindsnurra i sjön Liljan.

2013-03-10 017

Lill Jan III

Invånare i Boda och Bengtsheden förenar tradition och nytänkande med ett humoristiskt anslag.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn