En del av Sevrda Svrdsjbygden

Bli medlem

Vår förhoppning är att alla företag, föreningar, organisationer och privatpersoner, med anknytning till Svärdsjö, vill stödja föreningens verksamhet genom att bli medlem.

Vill givetvis att just du ska bli medlem i Svärdsjö Intresseförening!

Enklaste sättet att bli medlem är att du sätter in medlemsavgiften på föreningens bankgiro nr: 5668-9045. Glöm inte att uppge namn och adress.

Våra medlemsavgifter är:

Företag: 300 kr/år

Föreningar: 200 kr/år

Familj: 150 kr/år

Enskilda personer: 100 kr/år

Vill du veta mer om medlemskap är du välkommen att kontakta vår kassör Leif Källman, tel 070-539 01 90 alt leif.kallman[at]hotmail.se

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn