En del av Sevrda Svrdsjbygden

Arnbo

Arnbo är upptagen på en karta 1667 och i husförhörsboken1747. I husförhörsböckerna anges samtliga gårdsnamn i byarna.

I närheten av byn på en i Arnbosjön utskjutande udde ligger en gammal gravplats från vikingatiden.

Arnbo ligger efter vägen mellan Borgärdet och Toftbyn.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn