En del av Sevrda Svrdsjbygden

Åg

Åg har varit bebyggt från 1827, då en masugn började anläggas vid Ågsåns utlopp ur Ågsjön. Anledningen till sjöns namn är okänd. Möjligen kan detta ord ha uppkommit av samma stam som latinska ordet aqua.

Åg erbjuder en väl bevarad miljö där mycket från brukstiden finns kvar att se.

Bruket ligger vack­ert inramat av sjöar, andra vattendrag och skogar med rik förekomst av vilda djur.

Den välbe­va­rade Ågs hytta togs i bruk år 1828 och drevs med stor framgång i nästan hundra år.

Ågs bruk

Ågs hytta

Idag finns endast ett fåtal boende i Åg men närvaron av brukets storhetstid är påtaglig under en vandring på grusvägen genom byn.

Gammelfäboden är en fäbod som ligger bredvid Ågs bruk. Den tillhör Östansjö by i Svärdsjö och är i bra skick och väl bevarad. Här kan du få en bra uppfattning om hur byggnader och landskap såg ut i en fäbod förr i tiden.

Midsommaräng på Gammelfäboden är en förtrollande vacker midsommarbild av Tomas Franklin.

Från Falun tar du väg 850 till Svärdsjö – Höganäs och sedan vägen till Östansjö – Åg – Gammelfäboden.

Du kan även vandra längs Isala-Åg-leden, som ingår i Järnets väg.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn