En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjö Tankställe AB

Svärdsjö Tankställe AB bildades 2016-10-03 och registrerades 2016-10-10 med registreringsnummer 559079 – 5778.

Aktiebolaget skall bedriva försäljning av drivmedel, förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.

Styrelseledamot, Verkställande Direktör
Leif Källman

Styrelseledamot, ordförande
Rune Fredriksson

Styrelseledamöter
Göran Forsén

Styrelsesuppleanter
Mikael Källman
Mikael Mårtegård

Revisor
Hans Mikael Johansson

Eventuella överskott går till fortsatt utveckling av bygden.

Gulf blir varumärket och efter inkomna anbud och offerter tyder det mesta på att bränslet kommer att förvaras i underjordstankar.

Samtliga byggnader på området kommer att exteriört ta hänsyn till de varsamhetsbestämmelser och det bevarandevärde som Källängets gamla skola har.

Byggnadernas exteriör kommer också att ta hänsyn till Svärdsjö kyrka och dess omgivning.
Ett exempel från Simtuna kyrka i Fjärdhundra -Enköpings kommun- visar hur hänsyn kan tas vid utformning av tappställe nära kyrka och byggnader med högt bevarandevärde. Se ”Framtidens bensinstation”.

För att upprätthålla en tydlig visuell identitet och enhetlig profil för Svärdsjöbygden kommer vi att använda Svärdsjöbygdens profilguide. Den tydliga visuella identiteten och den enhetliga profilen kan ses på informationstavlorna runt om i Svärdsjöbygden och även på Kopparstadens  fastighet Centrumvägen 1-3 i Borgärdet.

Framtidens bensinstation

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny