En del av Sevrda Svrdsjbygden

Styrelsen

Vid årsmötet söndagen den 19 mars 2017 på Församlingsgården omvaldes Mikael Källman till ordförande.

Vid det konstituerande styrelsemötet omedelbart efter årsmötet valdes Leif Källman till kassör, Jakob Wallin till sekreterare och Rune Fredriksson till vice ordförande.

Kontaktlista – styrelsen i Svärdsjö Intresseförening 2017

Namn Roll E-post Tel
Mikael Källman Ordförande mikael@disposito.se 076-848 44 41
Rune Fredriksson Vice ordf. runefredriksson@telia.com 076-777 34 94
Leif Källman Kassör leif.kallman@hotmail.se 070-539 01 90
Jakob Wallin Sekreterare Jakob.wallin@gmail.com 073-814 36 68
Kalle Bengtz Ledamot Kalle.bengtz@svenskakyrkan.se 070-510 32 40
Veronica Hellström Ledamot verasbk@outlook.com 070-292 42 83
Sofia Ingemarson Ledamot sofia.ingemarson@supermarket.ica.se 070-823 38 44
Peter Johansson Ledamot peter.johansson@borlange-energi.se 070- 304 55 46
Stefan Israels Ledamot Stefan.israels@hotmail.com 070-635 99 16
Satu Sundström Ledamot ssu@du.se 070-680 85 08
Hanna Tufvesson Ledamot hannatufvesson@outlook.com 076-942 75 21

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny