En del av Sevrda Svrdsjbygden

Projekt

En uppräkning av de olika projekt som Svärdsjö Intresseförening skall driva 2017, ofta i samverkan med andra aktörer i bygden.

Projekt/ arbete 2017

• Fortsatt utveckling av Sevärda Svärdsjöbygden genom Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd utifrån Svärdsjöbygdens reviderade utvecklingsplan (se plan) samt den beviljade KDUansökan (se ansökan).

Denna aktivitet innefattar bl.a. revidering av Svärdsjöbygdens gemensamma informationsbroschyr ”Upplev Svärdsjöbygden” (inkl. nytt sommarkalendarium) i samarbete med Svärdsjöbygdens utvecklingsråd.

• Utveckling av Svärdsjöstigen i samverkan med Svärdsjö Församling, föreningar, företag och boende i Svärdsjö.

• Remissinstans för Falu kommuns plan för skolan i Svärdsjöbygden

• ”Allsång med Lasse Berghagen med gäster”

• ”Svärdsjöfesten 2017” där vi även lyfter fram den framtida servicen i Svärdsjö.

• Medarrangör till Falubygdens trädgårdsodlares visning av Isalanäsets naturreservat.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny