En del av Sevrda Svrdsjbygden

Trafikverket byter kantbalkar, räcken och tätskikt på bron över Seckan

Trafikverkets entreprenör Skanska byter kantbalkar, räcken och tätskikt på bron över Seckan.

Längs väg 850 Falun – Svärdsjö, ca 2 km söder Borgärdet.

Klart oktober 2018.

Information om broreparation mot Svärdsjö

Bron över  Seckan, vid Boda

Övergång vägbank/bro efter bortbilning av kantbalk och betong på brofarbanan.

Byggställningar och avstängningsanordningar

Körbanan i nordlig riktning klar i slutet av augusti 2018.

Foto: Rune Fredriksson

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny