En del av Sevrda Svrdsjbygden

Svärdsjö Tankställe AB har beställt entreprenadarbete vid Källänge i Svärdsjö

 

Svärdsjö Tankställe AB har beställt entreprenadarbete ”Anläggning av plan och vägar för mack, servicebyggnad och parkering vid Källänge i Svärdsjö”.

Siljan Schakts anbud ”Anläggning av tankställe, Svärdsjö, delentreprenad 1” den 15 februari 2017 resulterade den 27 april 2017 i en beställning av entreprenadarbetet.

Entreprenadarbetet omfattar arbete, hjälpmedel samt material och varor som behövs för att Siljan Schakt ska kunna utföra åtagandet.

I åtagandet ingår rivning av sidotrumma och väg,  jordschakt och fyllning, kanalisering för fiber- och elledningar, fundament för belysningsstolpar,  materialskiljande lager, förstärknings- och bärlager, erosionsskydd, rörledningar och brunnar m m.

Planområdet norrut vid Källänge mot Svärdsjö kyrka.

Planområdet västerut vid Källänge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan arbetet kan starta ska av entreprenören utförd mängdverifiering godkännas, beställaren besluta om objektets omfattning samt kontrakt upprättas och godkännas av parterna.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny