En del av Sevrda Svrdsjbygden

Insamling till byamacken

Vare sig du bor i bygden, är en tillfällig besökare eller känner för Svärdsjöbygden kan du göra en insats genom att bidra med valfritt belopp till byamacken.

Bygden behöver ditt stöd

 

 

 

 

 

 

 

 

Gåvor till byamacken uppgick till drygt 64 kkr i slutet av april månad 2017.

Räntefria lån under en period av 5 år uppgick till ungefär lika mycket.

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny