En del av Sevrda Svrdsjbygden

Landsbygdsdebatten på Hedenborg

Landsbygden behöver fler bostäder. Det är partierna i Falun överens om. Men åsikterna går isär om var de ska byggas.

Och byskolornas framtid verkar inte vara avgjord.

För lite diskussion om trafiksäkerheten för cyklister i Svärdsjöområdet, tyckte Elisabet Wennström och Sten Erik Malmqvist om landsbygdsdebatten.

Utdrag ur debatten kan läsas på Falu – Kuriren.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny