En del av Sevrda Svrdsjbygden

Inbjudan till politikerdialog i Svärdsjöbygden

Traditionen fortsätter i Svärdsjöbygden med politikerträffar, detta år genomförs den av Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd*. Torsdagen den 25 augusti inbjuds ni till politikerdialog med ledande politiker för alla partier i Falu kommun.

Dialogen kommer att hållas på Hedenborg i Svärdsjö kl. 18.30 och ledas av två moderatorer. Efter genomförd dialog bjuds alla deltagare på kaffe för att kunna fortsätta en mer informell dialog om aktuella hjärtefrågor.

Vi hoppas att en representant för ditt parti har möjlighet att delta. För vår planering önskar vi att ni meddelar om ni kan delta eller inte senast 10 augusti.

Varmt välkommen till Svärdsjöbygden!

hälsar,

Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd

* samverkan mellan Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Svartnäs Intresseförening, Svärdsjö Intresseförening, Tofta bygdeförening och Vintjärns Intresseförening.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny