En del av Sevrda Svrdsjbygden

Hembygdsföreningen firar ett annorlunda 100-års jubileum

För 100 år sedan uppmärksammade Svärdsjö att det då var 400 år sedan Gustav Vasa skidade genom dessa trakter. Det var i samband med de festligheterna konstnären Gustaf Ankarcrona kom hit och bidrog till att inspirera byborna att ta till vara på sina gamla traditioner, berättar Inga Murmester.

– 1921 bildades hembygdsföreningen.

Gammelgården, föreningens nav genom alla år, byggdes upp mellan 1925 och 1931 och redan året efter invigningen började midsommar firas här, i början med ett 100-tal personer.

De historiska byggnaderna på gammelgården i Svärdsjö kommer från byar i Svärdsjö och Envikens socknar och representerar hur en stor gård förr i tiden såg ut, här finns storstuga, portlider, bagarstuga, härbren och olika bodar.

– Gården skulle vara hela socknens angelägenhet, säger Inga.

Hela intervjun om den ulliga midsommarstången på Svärdsjö gammelgård kan läsas i Falu Kuriren torsdagen den 10 febr. 2021

Länk till hembygdsföreningens hemsida

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn