En del av Sevrda Svrdsjbygden

Lumsheden

Lumsheden är Svärdsjöbygdens längsta by, till och med Sveriges längsta, hela 7,5 kilometer lång.

Detta är en gammal jord­bruksby med anor från 1500-talet och med för bygden karaktäristisk anknyt­ning till skog, sjö och vacker natur. Den som vill testa att lura en öring eller gädda har kommit rätt, då det finns många fiskevatten runt orten.

När du är ute och rör dig i natu­ren är möjligheterna stora att få möta björn, varg och annat vilt.

Gamla fä­bodleder har restau­rerats till vandringsle­der som finns utsatta på kartor. Dessa leder används som skoterleder vintertid.  

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny