En del av Sevrda Svrdsjbygden

Linghed

Linghed är en av Svärdsjöbygdens större byar, omnämnd i ett fastebrev år 1358. Namnet har sitt ur­sprung i fornsvenskans ling, dagens ljung.

Linghed har en påfallande vacker natur som gjord för fiske, vandringar och andra naturupple­velser. För den bilburne eller cyklande är vägen norrut mot En­viken en hisnande upplevelse med vatten längs åsens båda sidor.

Strax norr om Linghed ligger också Spjärs­hällen, Falu kommuns högsta punkt med sina 506 meter över havet. Runt Linghed finns över sju mil väl märkta vandringsleder och fäbod­stigar.

Utefter vattendraget, som går ge­nom Linghed, finns en iordningsställd kanotled med flera övernattningsställen. Leden är sex mil lång och löper från sjön Balungen till Runn i Falun genom typisk småbrukarbygd.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny