En del av Sevrda Svrdsjbygden

Kalendarium sommaren 2018

Kalendariet är en del av broschyren Upplev Svärdsjöbygden som finansieras av näringslivet i Svärdsjöbygden.

Om Sevärda Svärdsjöbygden

Begreppet Sevärda Svärdsjöbygden växte fram under det utvecklingsarbete som vi genomförde tillsammans i Svärdsjöbygden under 2012 och 2013 vars syfte var att göra vår bygd än mer levande, attraktiv och konkurrenskraftig. Svärdsjöbygden, som motsvarar f.d. Svärdsjö kommun, omfattar vår vackra bygd från Svartnäs i norr till Bengtsheden i söder och från Lumsheden i öster till Toftbyn i väster och Linghed i nordväst. Tillsammans har vi mängder av trevliga och spännande upplevelser att bjuda, både till dig som bor i bygden och till dig som besöker oss för en kortare eller längre vistelse. Oavsett vilket är du varmt välkommen att gästa aktiviteterna som finns listade i kalendariet.

I översiktsplanen FalunBorlänge som antogs i juni 2014 utpekas Svärdsjöbygdens centralort – Borgärdet – som prioriterad serviceort.

Om Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd

För att tillsammans fortsätta den viktiga utvecklingen av Sevärda Svärdsjöbygden bildade vi 2013 Svärdsjöbygdens Utvecklingsråd. I rådet sitter representanter för Framtid i Linghed, Lumshedens Intresseförening, Svartnäs Intresseförening, Svärdsjö Intresseförening, Vintjärns Intresseförening och Tofta Bygdeförening. Rådets huvudsakliga uppdrag är att skapa förutsättningar för ökad inflyttning, ett än mer konkurrenskraftigt näringsliv och en stärkt samhällsservice i Svärdsjöbygden. På kort sikt handlar det om att göra vår vackra bygd än mer attraktiv för besökare, boende, företag och föreningar.

Kalendarium sommaren 2018

 

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny