En del av Sevrda Svrdsjbygden

Liljan Fiber Kallelse Stormöte!

Arbetsgruppen Liljan Fiber kallar samtliga fastighetsägare i Bengtsheden, Boda och Hillersboda till Stormöte angående utbyggnad av fiber i det aktuella området. Stormötet äger rum på Hedenborg onsdag 6 april med start kl 19.00.

Arbetsgruppen kommer att informera om resultatet av den konkurrensutsättning avseende fiberutbyggnad med tillhörande tjänster som genomförts. Arbetsgruppen kommer också att lämna förslag på leverantör av fibernätet med tillhörande tjänster samt tidplan för genomförande. Se mer information på Liljan Fiber.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny