En del av Sevrda Svrdsjbygden

Information på Hedenborg om förseningen av byamacken etc.

Svärdsjö Intresseförening och dess helägda bolag Svärdsjö Tankställe AB informerar om varför anläggningen av byamacken kommer att bli försenad och vilka motåtgärder som kan bli aktuella.

Trafikanter, boende, besökare och näringsliv i Svärdsjö kan stå utan mack under semesterperioden och under hösten. Orsakerna till detta kan du också läsa om på vår hemsida under Nyheter Svärdsjö och rubriken ”Byggstarten för den nya tankstationen i Svärdsjö är framflyttad”.

Information kunde också läsas i Falu Kuriren torsdagen den 9 mars 2017. På första sidan stod det ”Bensinbrist hotar drabba en hel bygd”.

Svärdsjö kanotklubb kommer också att informera om sina planer att bygga en anläggning för paddling med en forsarena vid Sågdammen under 2018.

Informationen börjar kl 19.00 tisdagen den 28 mars på Folkets hus Hedenborg.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny