En del av Sevrda Svrdsjbygden

Borgärdet

Borgärdet är namnet på centralorten i Svärdsjöbygden. Borgärdet kommer av bor, upphöjd plats (här mellan Borängesjön och Svärdsjön), och ordet gärde.   Borgärdet var tullplats till  omkring 1815. Även här har liksom i Boda funnits en Ryttargård. En finsk kronoryttare säges ha slagit sig ned strax intill Hag- eller Borgärdesströmmen nedanför nuvarande Holmsvedsbron. I Holmsveden, öster om Borgärdesströmmen, har hittats en stenyxa, som anges vara 4 500 år gammal. Här fanns under 1500-, 1600- och 1700-talen en kopparsmedja, i vilken malmen från Svartviks gruvor tidvis smältes.

I dag står det inte längre Borgärdet på vägvisare, lokaliseringstavlor och platsmärken utan på dessa använder trafikmyndigheterna socken­namnet Svärdsjö.

Vi Svärdsjöbor liksom övriga myndigheter använder det rätta namnet  på tätorten, alltså Borgärdet.  När vi handlar och uträttar andra ären­den säger  vi ”i Borggärde” eller ”på byn”.

På senare tid har Borgärdet också marknadsförts som  ”varuhuset på längden”. Borgärdet, med ca 1 300 boende, är nämligen ett levande centrum med butiker, företag, vårdcentral, tandläkare, apotek, bibliotek, förskolor och skolor.  I centrala Borgärdet finns det dagligvaruhandel, apotek, bank, bibliotek, restauranger och caféer.

Borgärdet beskuren 044

Borgärdets centrum ligger till vänster

I samlings­byggnaden Hedenborg, som stod färdig 1958 i stram funkisstil, finns gym och ordnas bland annat nationaldagsfi­rande, julmarknad, teaterfö­reställningar, konserter, dans och andra sammankomster. All­deles intill lig­ger Svärdsjö kyrkas församlingsgård med verksamheter för människor i olika åldrar.

Svärdsjö Veteranbilsmuseum och Svärdsjö Skolmuseum på Brosvedsvägen 10 är andra sevärdheter i Borgärdet.

Som hela Svärd­sjöbygden präglas det skogrika land­skapet av ett sammanhållet sjösy­stem,  Svärdsjövattendragen. Från Balungen till Runn via Svärdsjön och Borängesjön underhålls en 60 kilometer lång och populär kanotled av frivilliga krafter.

Kanotturister från Tyskland

Kanotturister från Tyskland lägger till vid Gruvbacken för att slå läger över natten.

Prästholmen i Svärdsjön utanför friluftsområdet Gruvbacken ligger nära Borgärdets centrum. Gruvbacken, en pärla där Svärdsjöfesten anordnades 2014.

Gruvbacken beskuren

Gruvbacken och Prästholmen

Båthusen vid Gruvbacken

Båthusen vid Gruvbacken

Sjögruvan hette den gruva som låg i anslutning till Svärdsjön i Borgärdet, liksom många gruvor som ligger vid sjöar heter.

 

Gruvans stora år var 1839 – 1879. I juni 1921 lades gruvan ner och vattenfylldes. Det sista året togs 3 539 ton berg upp från gruvan, ur vilket man fick 1 162 ton styckemalm enligt John Sohlberg i Borgärdet.

Från Gruvbacken kan man följa en stig längs sjön till Källänget, Svärdsjö kyrka och vidare till Höganäsbadet. Önskemål har funnits åtminstone de senaste 20 åren att rusta upp stigen, så att den blir tillgänglig även för rörelsehindrade.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny