En del av Sevrda Svrdsjbygden

Bengtsheden

När man från Falu-hållet kommer in i Svärdsjö socken, är Bengtsheden den första by man möter. Står man uppe i Svedsbacken, ligger en stor del av socknen öppen för ens blick, över hela sjön Liljan har man utsikt. Man ser kyrkan och blånande bergen ända bort till Vintjärn och Svartnäs. Det är en utsikt, som nästan kan jämföras med Siljanstraktens, fastän i mindre format.
Utdrag ur boken Dalabyar från 1947.

Från Svedsbacken mot de blånande bergen

Bengtsheden, daterad som by år 1539, är en av Svärdsjöbygdens större byar och klassas som tätort. Den löper längs sjön Liljan åt nordost med berg och skog som effektfull fond på andra sidan vattnet.

Radbyn Bengtsheden från väg 850 mot Liljan

Från sjön Liljan syns på bilden nedan radbyn Bengtsheden i riktning mot Liljansområdet.

Radbyn Bengtsheden mot Liljansområdet

Radbyn Bengtsheden mot Liljansområdet

Från sjön Liljan syns på bilden nedan radbyn Bengtsheden mot Staffasberg.

Radbyn Bengtsheden med Staffasberg i bakgrunden

Radbyn Bengtsheden med Staffasberg i bakgrunden

Bengtsheden är en av de radbyar som präglat bygden men som efter 1800-talets skif­tesreformer blivit en alltmer ovanlig syn i vårt land. Som många byar har Bengtsheden särskilda namn på olika delar av byn.  Eller genom namn på särskilda gårdar som  Svedsgården i toppen av Svedsbacken.

Svärdsjöbygden Linghed Lumsheden Svartnäs Svärdsjö Toftbyn Vintjärn
Meny